Revize Komínů

Revize komínů může provádět pouze osoba která má veškerou odbornou způsobilost k provádění revizí – revizní technik spalinových cest. Revize komínů se provádí před uvedením spalinové cesty do provozu nebo každé stavební úpravě, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě. Revize spalinové cesty se provádí včetně technické zprávy a musí obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č.34/2016. Revize spalinových cest provádíme hlavně ve Zlínském kraji.

 

V případě zájmu o naše služby nás nezapomeňte kontaktovat