Kontroly, čištění komínů a kouřovodů

Komínové systémy

Kontroly a čištění komínů provádíme dle zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně a prováděcí vyhlášky č.34/2016 Sb.

dle technických pravidel TPK 01-01 a TPK 03-01 pro kontrolu a čištění komínů. Kontrolu a čištění provádíme pomocí

nejnovějších technologií.

 

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:

 Výkon připojeného  spotřebiče palivČinnostDruh paliva připojeného spotřebiče
PevnéKapalnéPlynné
Celoroční provozSezonní provoz
 do 50 kW včetněČištění spalinové cesty3 x za rok2 x za rok2 x za rok1 x za rok
Kontrola spalinové cesty1 x za rok1 x za rok1 x za rok
 nad 50 kWČištění a kontrola spalinové cesty2 x za rok1 x za rok1 x za rok

 

Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

V případě zájmu o naše služby nás nezapomeňte kontaktovat