Jádrové vrtání komínů

Komínové systémy

Jádrové vrtání komínů je nová technologie, která umožňuje zvětšení komínového průduch bez prašně a bez větších vybrací, které by mohly narušit statiku komína.

Jádrové vrtání je daleko šetrnější metoda zvětšení komínového průduch než frézování komína.    

V případě zájmu o naše služby nás nezapomeňte kontaktovat